header

Výběr projektů ze 13. výzvy IROP

Dne 15.10.2020 se konalo jednání Správní rady MAS České středohoří, kde byla schválena modifikace 13. výzvy IROP - navýšení alokace a byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování, seznam náhradních projektů a seznam nevybraných projektů. Změna výzvy, zápis z jednání a seznamy - zde