header

Příprava Strategie CLLD 2021-2027

Chcete se zapojit do tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS České středohoří na období 2021 - 2027? Kontaktujte nás přes Projektové záměry 2021