header

Výběr projektů ze 4. výzvy PRV

Dne 11.5.2021 zasedala Výběrová komise MAS České středohoří, aby ohodnotila přijaté žádosti              ve 4. výzvě PRV. Dne 13.5.2021 proběhl výběr žádostí Správní radou MAS České středohoří. Seznam vybraných/nevybraných žádostí - zde