header

Výběr projektů ze 14. výzvy IROP

Dne 13.1.2022 se konalo jednání Správní rady MAS České středohoří, kde byla schválena žádost o podporu přijatá ve 14. výzvě IROP, která prošla věcným hodnocením na zasedání výběrové komise dne 6.1.2022. Zápis z jednání a seznam schválených projektů - zde