header

Vyhlášení 6. výzvy PRV

MAS České středohoří vyhlašuje dne 24.1.2022 výzvu č. 6 k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Pozvánky na semináře a veškeré informace k výzvě zde