header

Brožura dřeviny

V záložce Dokumenty - Ke ztažení je vyvěšena brožura DŘEVINY A BYLINY VHODNÉ PRO VENKOVSKÁ SÍDLA NA VYBRANÉM ÚZEMÍ MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, vč. dvou map stromů a prvků.

Brožura byla realizována ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice