Harmonogram zpracování SCLLD 2014-2020

Březen/duben – dotazníkové šetření, probíhá sběr analytických dat

Květen –             sběr projektových záměrů, diskuse s jednotlivými starosty

Květen/červen – veřejná projednání strategie:    27.5 KD Žitenice od 15,30

                                                                                         28.5. MěÚ Úštěk od 15,30

                                                                                         2.6. Porta Bohemica od 18.00 Velké Žernoseky

                                                                                         4.6. OÚ Mlékojedy od 16.00

Červen –             vyhodnocení jednání a nastavení cílů a priorit

                              Zasedání jednotlivých pracovních skupin

Červenec/srpen – pracovní verze strategie, zveřejnění k připomínkování

  
CAPTCHA