Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží

Partnerství v době udržitelnosti projektu:

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa

 

Místní akční skupina České středohoří je partnerem projektu:

"Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa" (CZ.1.09/1.2.00/77.01196), financovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

 

Více o projektu naleznete na webových stránkách Města Litoměřice https://www.litomerice.cz/projekty/2341-litomerice-modernizace-a-dostavba-autobusoveho-nadrazi-i-etapa

 

Aktuální jízdní on-line řád www.idos.cz

ROP

MAP II

MSMT VVV hor barva cz

 

Název projektu: MAP II ORP LITOMĚŘICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

Animace škol a školských zařízení v OP VVV

Dne 1. 6. 2016 byla ze strany MŠMT vyhlášena výzva z OP VVV č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I“.

Výzva je určena pro základní a mateřské školy včetně soukromých.

Na šablony mohou v období 2016–2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000,- Kč na školu + 2.200,- Kč korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše.

Cílem výzvy je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností a dále pomoc školám při společném vzdělávání dětí/žáků. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Žádosti lze podávat průběžně až do června 2017. Díky zpětné způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016, fyzická realizace může být zahájena max. jeden měsíc před podáním žádosti. Projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. 8. 2019. Každá škola může podat pouze jednu žádost o podporu. 
Kompletní dokumentaci k Výzvě naleznete zde 

MAS v této souvislosti osloví všechny školy na svém území s informací o možnosti navázání spolupráce a nabídkou pomoci. Mezi činnosti MAS v rámci tzv. animace škol a školských zařízení patří bezplatné konzultace týkající se projektových záměrů, přípravy projektové žádosti, metodické pomoci s ISKP 2014+.

Aktivity MAS prováděné v rámci animace:

- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,

- školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,

- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,

- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do

monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,

- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,

- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné

zprávy o realizaci projektu.

Manažerkou projektu je pí. Bc. Andrea Novotná, tel: 723 933 559, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Brožura | Leták k výzvě | Leták – společné vzdělávání

 

Na 29.9.2016 od 16.00 hod připravujeme seminář pro MŠ a malotřídní ZŠ v zasedací místnosti MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50.

MAP

MSMT VVV hor barva cz

 

Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588