Příprava SCLLD 2021+

 

Koncepční část Strategie CLLD MAS České středohoří na období 2021-2027

Návrh koncepční části Strategie CLLD MAS České střeodhoří na období 2021 - 2027 k připomínkování

 

Výsledky dotazníkového šetření MAS ČS - sběru podkladů k tvorbě SCLLD 2021+

 

Zápisy z jednání

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD - 10.6.2021

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD - 18.2.2021

Zápis z jednání - pracovní skupina OPZ - 9.2.2021

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD - 4.2.2021

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD - 14.1.2021

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD, 3.12.2020

Zápis z jednání - města a obce, 1.12.2020

Zápis z jednání - setkání pracovní skupiny - sociální služby, 13.11.2020

Zápis z jednání - pracovní skupina SCLLD, 12.11.2020

Zápis z jednání - Mikroregion České středohoří, 6.11.2020

Zápis z jednání - Mikroregion Porta Bohemica, 19.10.2020

Zápis z jednání - Svazek obcí Úštěcko, 13.10.2020

Zápis z jednání - Správní rada, 9.10.2020

 

Příprava SCLLD v médiích

Prackovice - Litochovice nad Labem - zpravodaj 09/2020 - 04/2021 - MAS ČS připravuje novou strategii

Žalhostický zpravodaj - prosinec 2020, str. 3 - MAS ČS připravuje novou strategii

Úštěcký zpravodaj - prosinec 2020, str. 4 - MAS ČS připravuje novou strategii

Město Litoměřice - zpravodaj, prosinec 2020 - Místní akční skupina ČS připravuje novou strategii

Litoměřický deník - 27.11.2020 - SCLLD 2021+

Litoměřicko24 - 6.11.2020 - MAS České středohoří podpoří projekty na rozvoj regionu

 

 Sběr projektových záměrů

Občané: Projektový záměr 2021+

Obce: Projektový záměr 2021+

Podnikatelé: Projektový záměr 2021+

Neziskové organizace: Projektový záměr 2021+