Výzvy IROP

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

 

Harmonogram výzev IROP na r. 2020 - aktualizace

Harmonogram výzev IROP na r. 2020

Harmonogram výzev IROP na r. 2019

Harmonogram výzev IROP 05/18 - 04/19

Harmonogram výzev IROP 05/17 – 04/18

 

Výzva č. 14 - MAS České středohoří – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Seznam vybraných projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 13.1.2022

Pozvánka na zasedání výběrové komise - hodnocení projektu ze 14. výzvy

Seznam přijatých žádostí

Výzva č. 14

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 14

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 14

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 13 - MAS České středohoří – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Seznam vybraných projektů doporučených k financování

Seznam náhradních projektů

Seznam nevybraných projektů

ZMĚNA - Výzva č. 13

Zápis z jednání Správní rady dne 15.10.2020

Pozvánka na zasedání výběrové komise - hodnocení projektů ze 13. výzvy

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 13

Výzva č. 13

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 13

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 13

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na seminář k výzvě č. 13

Prezentace ze semináře

 

Výzva č. 12 - MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 19.6.2020

Pozvánka na zasedání výběrové komise - hodnocení projektů ze 12. výzvy

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 12

ZMĚNA č. 2 - Výzva č. 12

ZMĚNA - Výzva č. 12

Výzva č. 12

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 12

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 12

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na seminář k výzvě č. 12

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 11 - MAS České středohoří – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Seznam projektů doporučených k financování

Seznam náhradních projektů

Zápis z jednání Správní rady dne 28.11.2019

Pozvánka na zasedání výběrové komise - hodnocení projektů z 10. a 11. výzvy

Výzva č. 11 - ZMĚNA

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 11

Výzva č. 11

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 11

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 11

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 10 a 11

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 10 - MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Seznam projektů doporučených k financování

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 10

Zápis z jednání Správní rady dne 28.11.2019

Pozvánka na zasedání výběrové komise - hodnocení projektů z 10. a 11. výzvy

Výzva č. 10

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 10

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 10

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 10 a 11 

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 9 - MAS České středohoří – IROP – Sociální podnikání

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 9

Výzva č. 9

Hodnotící kritéria fomálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 9

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 9

Interní postupy MAS České středohoří - verze 2

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na seminář k výzvě č. 9

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 8 - MAS České středohoří – IROP – Sociální podnikání

Zápis z jednání Správní rady dne 29.1.2019

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Výzva č. 8

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 8

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 8

Interní postupy MAS České středohoří - verze 1

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 5, 6, 7 a 8

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 7 - MAS České středohoří – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Seznam projektů doporučených k financování

Výzva č. 7 - ZMĚNA

Zápis z jednání Správní rady dne 29.1.2019

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 7

Výzva č. 7

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 7

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 7

Interní postupy MAS České středohoří - verze 1

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 5, 6, 7 a 8

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 6 - MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 29.1.2019

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 6

Výzva č. 6

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 6

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 6

Interní postupy MAS České středohoří - verze 1

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 5, 6, 7 a 8

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 5 - MAS České středohoří – IROP – Ochrana území

Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 29.1.2019

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 5

Výzva č. 5

Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro hodnocení FN a P k výzvě č. 5

Kontrolní list pro věcné hodnocení k výzvě č. 5

Interní postupy MAS České středohoří - verze 1

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor

Pozvánka na semináře k výzvám č. 5, 6, 7 a 8

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Výzva č. 4 - MAS České středohoří – IROP – Sociální podnikání

Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 22.5.2018

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 4

Výzva č. 4

Prezentace výzvy č. 4

Pozvánka na seminář k výzvě č. 4

Interní postupy Místní akční skupiny České středohoří, z. s.,

Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. P4 Osnova Podnikatelského plánu

Příloha č. P30 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Příloha č. P16 Partnerská smlouva_vzor

 

Výzva č. 3 - MAS České středohoří – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel

Seznam projektů doporučených k financování

Zápis z jednání Správní rady dne 22.5.2018

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 3

Výzva č. 3

Prezentace výzvy č. 3

Pozvánka na seminář k výzvě č. 3

Interní postupy Místní akční skupiny České středohoří, z. s.,

Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. 4B Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb

Příloha č. 4C Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj komunitních center

Příloha č. 8 Souhlasné stanovisko subjektu – soc. služby

Příloha č. 9 Souhlasné stanovisko Kraje – komunitní centra

Příloha č. 16 Partnerská smlouva – vzor

Příloha č. 30 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 

Výzva č. 2 - MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Seznam projektů doporučených k financování

Seznam náhradních projektů

Zápis z jednání Správní rady dne 22.5.2018

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 2

Výzva č. 2

Prezentace výzvy č. 2

Pozvánka na seminář k výzvě č. 2

Interní postupy Místní akční skupiny České středohoří, z. s.,

Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. P4A Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Příloha č. P4B Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura ZŠ

Příloha č. P4D Osnova studie proveditelnosti - Infrastruktura pro další vzdělávání

Příloha č. P30 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Příloha č. P16 Partnerská smlouva_vzor

 

Výzva č. 1 - MAS České středohoří – IROP – Ochrana území

Seznam projektů doporučených k financování

Seznam náhradních projektů

Zápis z jednání Správní rady dne 22.5.2018

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Seznam přijatých žádostí k výzvě č. 1

Výzva č. 1

Výzva č. 1 - změna

Záznam k realizaci IROP č. 109

Interní postupy Místní akční skupiny České středohoří, z. s.,

Hodnotící kritéria IROP

Příloha č. P4A Osnova studie proveditelnosti - Technika pro IZS

Příloha č. P7A Stanovisko HZS kraje - Technika pro IZS

Příloha č. P29 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů změna

Příloha č. P16 Partnerská smlouva vzor