VÝZVY OPZ

 
 

Pozvánka na semináře k vyhlášeným výzvám v OPZ

Prezentace ze seminářů OPZ

Pozvánka na semináře OPZ - výzvy č. 2

Harmonogram výzev 2019

Harmonogram výzev 2017 - 2018

Prezentace OPZ

Pozvánka na seminář OPZ - výzvy č. 1

 

 

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení - 2. výzva

Institut technického vzdělávání, z.ú. - Hodnocení výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Správní rady

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleněnování nebo prevence sociálního vyloučení - 2. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Příloha č. 6 Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Stanovy spolku

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

 

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 3. výzva

Svobodný statek na soutoku, o.p.s. - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Svobodný statek na soutoku, o.p.s. - Hodnocení výběrové komise

Jiří Musil - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Jiří Musil - Hodnocení výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Prezenční listina - Výběrová komise

Zápis z jednání Správní rady

Prezenční listina - Správní rada

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání - 3. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Finanční plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků - integrační podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální podnik

Příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Stanovy spolku

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení - 1. výzva

Centrum D8 o.p.s. - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Centrum D8 o.p.s. - Hodnocení výběrové komise

Město Úštěk - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Město Úštěk - Hodnocení výběrové komise

Institut technického vzdělávání, z.ú. - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Institut technického vzdělávání, z.ú. - Hodnocení výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Prezenční listina - Výběrová komise

Zápis z jednání Správní rady

Prezenční listina - Správní rada

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálníhi vyloučení - 1 . výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Příloha č. 6 Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Stanovy spolku

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

 

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 3. výzva

bfz o.p.s. - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

bfz o.p.s. - Hodnocení výběrové komise

Farní charita Litoměřice - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Farní charita Litoměřice - Hodnocení výběrové komise

Zápis z jednání Výběrové komise

Prezenční listina - Výběrová komise

Zápis z jednání Správní rady

Prezenční listina - Správní rada

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni - 3. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Stanovy spolku

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu

 

Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření – 2. výzva

Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření - 2. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 2. výzva

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání - 2. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Finanční plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků - integrační podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální podnik

Příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 2. výzva

Hodnocení správní rady

Hodnocení výběrové komise

Hodnocení FN a P

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni - 2. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

 

Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření – 1. výzva

Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření – 1. výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

Zápis z jednání SR

Zápis z jednání VK

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 1.výzva

Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání – 1.výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 4 Podnikatelský plán

Příloha č. 5 Finanční plán

Příloha č. 6 Sada rozpoznávacích znaků - integrační podnik

Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků - environmentální podnik

Příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 1.výzva

Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni – 1.výzva

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 5 Podporované aktivity

Jednací řád Správní rady MAS

Jednací řád Výběrové komise MAS

Stanovy spolku

Zápis z jednání VK

Zápis z jednání SR

Zápis z jednání DR