Menu
MAS České středohoří, z.s.
MAS
České středohoří,
z.s.

MAP III

MAP III

MAP III

Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICE III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022997

Doba realizace: 1.6.2022 – 30.11.2023

Celkové náklady projektu: 2 268 749,28 Kč

Projekt je realizován na území ORP Litoměřice v návaznosti na projekt MAP I/II a bude pokračovat v aktivitách a spolupráci partnerství započatých v předchozích projektech.

V MAP III se zaměříme na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Jedná se o produkt spolupráce partnerů na území ORP Litoměřice, který si stanoví cíle a priority území.

Půjde hlavně o evaluaci proběhlých aktivit v MAP I/II tak, abychom mohli reálně zhodnotit dopad v území a na základě výsledků evaluace naplánovat aktivity nové pro MAP IV. V neposlední řadě o aktualizaci dokumentu Místní akční plán vzdělávání a Strategického rámce.

Během našich společných setkáních se taktéž chceme zaměřit na sdílení zkušeností.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

www.maplitomericko.cz

Datum vložení: 12. 8. 2022 22:35
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2022 22:37
Autor: Správce Webu

Projekty MAS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2