header

MAS České středohoří, z.s. byla založena 21.7.2006. Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER, která je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

 

Aktuálně:

Výběr projektů ze 13. výzvy IROP

Dne 15.10.2020 se konalo jednání Správní rady MAS České středohoří, kde byla schválena modifikace 13. výzvy IROP - navýšení alokace a byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování, seznam náhradních projektů a seznam nevybraných projektů. Změna výzvy, zápis z jednání a seznamy - zde

Ukončeno hodnocení FNaP - 13. výzva IROP MAS České středohoří

Dne 15.9.2020 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP) u projektů přijatých ve 13. výzvě - Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel. Dne 6.10.2020 se uskuteční zasedání výběrové komise, kde proběhne věcné hodnocení předložených projektů. Více zde