Menu
MAS České středohoří, z.s.
MAS
České středohoří,
z.s.

Informace k OP TAK

Harmonogram výzev OP TAK - verze 2

Harmonogram výzev OP TAK na r. 2023 (106.55 kB)

 

V případě dotazů se obracejte na manažera OP TAK:

Ing. Jana Chládková

tel. č. 603 762 657

email: jana.chladkova@mascs.cz

 

Informace k připravované výzvě:

MAS České středohoří bude mít v programovém období 2021-2027 nově zařazen také
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Program
je zaměřen na podporu malých a středních podniků, které si mohou pořídit nová
technologická zařízení a vybavení a výrobní stroje, které nejen zvýší jejich technologickou
úroveň a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci
výroby.


MAS České středohoří má schválený programový rámec a vyhlášení první výzvy s alokací
3,83 mil. Kč plánuje na říjen 2023. Výzva komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je
určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční
skupiny MAS České středohoří. 

Možnost individuálních konzultací projektových záměrů pro OP TAK:

Ing. Jana Chládková – tel.: 603 762 657, email: jana.chladkova@mascs.cz


Podporované aktivity: 

  • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení

Zejména pak aktivity:

  • robotizace, automatizace, digitalizace
  • web, cloud
  • komunikační a identifikační infrastruktura

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč 
Míra podpory: 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis) 
Cílová skupina: malý a střední podnik (definice GBER) 


Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky) 

Text nadřazené výzvy OP TAK: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---
273477


Společné přílohy aktivit OP TAK: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/


Produktový list výzvy Technologie pro MAS (CLLD) – I. výzva:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/2023/6/Technologie-pro-MAS-_CLLD_-_-vyzva-I--online_1.pdf

 

Podporované aktivity:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních
a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci
robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky,
automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních
procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová
automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu
• robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, je nahrazen
fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna
nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)
• automatizace – úsudek člověka nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či
přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy
na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních
veličin atp.)
• digitalizace – vývoj výrobku v CAD/CAM, systémová evidence skladového
hospodářství a zásob, EDI, implementace podnikového IS (např. ERP, MES, APS,
WMS apod.)
b) E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek
s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím
(případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo
pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např.
vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se
však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;  
• e-shop – webové stránky s integrací skladového hospodářství, systémem plánování
výroby (čas dodání atp.)
• cloud computing – služby či programy poskytované na serverech dostupných
vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace
produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence
CAD).
c) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve
smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační
převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti
(náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro
identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci)
prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID,
CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro
bezvadný provoz a implementaci nových systémů.  

• komunikační infrastruktura – zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž,
servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery
atp.)
• identifikační infrastruktura – prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů,
výrobků, materiálů či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky,
tablety atp.)
• výpočetní technika – zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW,
které jsou součástí projektu. Přípustná není obměna, pakliže je současné vybavení
dostatečné pro provoz pořizovaných SW.
Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek
výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či
rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

 

Výzvy ⁄ Dotace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2