Menu
MAS České středohoří, z.s.
MAS
České středohoří,
z.s.

O sdružení

MAS České středohoří, zapsaný spolek byl založen 21.7.2006. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova se Státním zemědělským intervenčním fondem v období 2008-13 byla podepsána 3.8. 2009. Dotace je určena pro realizaci Strategického plánu LEADER.

Principy metody LEADER

 • spolupráce subjektů tří sektorů (občanského, podnikatelského a samosprávného)
 • realizace společné strategie spoluprací a podporou projektů z programu
 • je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů...
 • dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku
 • řízení a plánování zdola-nahoru: je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé podle místních potřeb
 • je založen na místních lidech, kteří sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky
 • o rozdělení peněz se tedy rozhoduje v Místní akční skupině

Cíle metody LEADER

 • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
 • šetrné využití místních zdrojů
 • inovace a nové technologie na venkov
 • posílení venkovské komunity, spolupráce
 • podpora místních výrobků a jejich uplatnění a propagace

MAS České středohoří, z.s.. je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, sdružení, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a další subjekty, které působí na vymezeném území.

O regionu

Území MAS České středohoří leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje severovýchodně od soutoku Labe a Ohře. Krajinný ráz území MAS je na jedné straně dán nížinami v povodí řek, na straně druhé členitou oblastí Českého středohoří, kde čedič a znělec vytvořily výrazné kupy, kužele a skály. Údolí Labe ohraničují téměř svislé lávové svahy v labském zúžení, zvaném „Česká brána“. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 250 m n.m., severním směrem se nadmořská výška díky krajinnému reliéfu Českého středohoří zvyšuje. Nejvyšším bodem je Sedlo (726 m.n.m.), nejníže se nachází území v povodí Labe a Ohře (cca 140 m n.m.).

Pro svůj svébytný krajinný ráz, přírodní krásy a bohatou historii je území Českého středohoří velmi atraktivní. Návštěvníkům nabízí celou řadu krásných architektonických památek, městských i lidových staveb. Mezi oblíbené turistické cíle patří zámek v Ploskovicích, zříceniny hradů (Helfenburk, Kamýk ad.). Množství vodních ploch láká v letních měsících k osvěžení. K pestrosti kraje přispívá mírné klima, díky němuž jsou stráně kuželových kopců zdobeny řadami vinné révy a jabloní.